Makahiya

makahiya
Makahiya | @damakolahiko

Makahiya (the shy plant) folds its leaves inwards when touched. The sense of touch (pansalat) is one way to celebrate Filipino culture.

Magandang puno ka nga
pero di tumulong sa kapwa
Ayan tuloy, nagalit si diwata
Pak! Isa ka nang makahiya.
Ang alamat ng makahiya, bow.

You may want to read: