Most Business Friendly LGU

business friendly lgu
Most Business-Friendly LGU | PIADesk via Baba Yap FB Page

Most Business Friendly LGU 2020

Bagong award ng Tagbilaran City ang ipinagkaloob ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) ang 2020 Most Business-Friendly LGU under category 3. Pangalawang Award na ito ng LGU, the last time it was 2018. (Mayor John Geesnell “Baba” Yap II, Tagbilaran, Bohol)

You may want to read: