Nieves Fernandez | Guro, Lider ng Gerilya

nievez fernandez
NievesĀ Fernandez | Guro, Lider ng Gerilya | Lahi Philippines

 

In the photo, she shows to the Americans how he has beheaded the Japanese.

 

Nieves Fernandez was the only woman known to have led guerrilla units against the Japanese during World War II.

 

She led 110 Filipino guerillas to fight 200 Japanese soldiers in Leyte using only the home-made grenades and guns.

Sa litrato, ipinapakita niya sa mga Amerikano kung paano niya pinugutan ng ulo ang mga Hapon.

Sya ang kaisa-isang babae na kilalang namuno sa mga gerilya noong panahon ng Hapon.

Pinangunahan nya ang may 110 Filipino na makagapi ng nasa 200 na Hapon sa Leyte gamit lamang ang bolo at mga gawang-kamay na granada at baril.