Oldest Filipino Bishop

oldest filipino bishop
Oldest Filipino Bishop | @News5AKSYON

Oldest Filipino Bishop Dies at age 96.

Retired Bishop Manuel Sobreviñas passed away at Cardinal Santos Medical Center in San Juan City at 12:45 PM, according to his diocese chancery office. He began serving in the catholic church in 1951 and retired at the age of 77 in October 2001.

Pumanaw si retired Bishop Manuel Sobreviñas sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kaninang 12:45 PM, ayon sa kanyang diocese chanery office. Nagsimula siyang manilbihan sa simbahang katolika noong 1951 at nagretiro sa edad na 77 noong October 2001.

You may want to read: