The Flag of the Philippines

  The flag of the Philippines is one of the important symbols of the country. Its three main colors are blue, red, and white. The blue color of the Philippine flag means the peace that matters in the development of the country. The red color means courage that remembers the strong will of citizens. White color means the… Read More »

Berto

The National Anthem of the Philippines

The National Anthem of the Philippines Bayang Magiliw Perlas ng Silanganan, Alab ng Puso Sa Dibdib Mo’y Buhay. Lupang Hinirang, Duyan ka ng Magiting. Sa Manlulupig, Di ka Pasisiil. Sa Dagat at Bundok, Sa Simoy at Sa Langit Mong Bughaw, May Dilag Ang Tula At Awit Sa Pagplayang Minamahal. Ang Kislap ng Watawat Mo’y Tagumpay Na Nagniningning, Ang… Read More »

Berto

On this day, June 24

On this day, June 24, in 1974, the Order of Gawad Mabini was created by virtue of Presidential Decree No. 490. The Gawad Mabini is conferred on Filipinos who rendered distinguished foreign service or helped promote the interests and prestige of the Philippines. The award was named after Apolinario Mabini, the Philippines’ First Secretary of Foreign Affairs. The… Read More »

Berto

Who is Aring Sinukuan?

  Aring Sinukuan is the “Kapampangan” Sun God of War and Death. Aring Sinukuan lives in Mount Arayat. He was the one who taught the ancient Kapampangan metallurgy, wood cutting/gathering, and rice cultivation. (Filipino Mythology)(Kapampangan Region) Si Aring Sinukuan ay naninirahan sa Mount Arayat. Siya umano ang nagturo sa mga sinaunang kapampangan ng metalurhiya, pangangahoy, at pagpapalay. Enumerated… Read More »

Berto

United Nations LRT Station

  The United Nations LRT Station is located between Central Terminal Station and Pedro Gil LRT Station. The United Nations LRT Station is the best stop if you intend to go to the World Health Organization (WHO) headquarters. The World Health Organization (WHO) is a United Nation agency built in the United Nations Avenue in 1959. The United… Read More »

Berto