What is Palero?

palero
Palero | PIA

 

Palero is a term for people whose job is to collect garbage. Let us segregate our garbage so that our surroundings will become beautiful.

How to segregate? Separate the different types of garbage into biodegradable and non-biodegradable. Sell ​​bottles, paper, cardboard, tin cans, pet bottles, plastics, and styrofoam in the junk-shop. Separate broken glass and glass bottles and put them in a strong and solid container or box so that the Palero or garbage collector will not be cut or hurt.

RA 9003 provides the valid and correct waste management procedures, programs of garbage management, reduction of garbage and the rules and regulations of proper use of our natural resources.

Sino nga ba ang mga palero?

Palero ang wastong tawag sa mga taong ang trabaho ay pangongolekta ng basura. Tayo nang mag segregate ng ating mga basura, nang ang paligid natin ay tunay na gumanda.

Paano mag-segregate? Paghiwa-hiwalayin ang iba’t-ibang uri ng basura sa nabubulok at
di-nabubulok. Ipagbili ang mga bote, papel, karton, tin cans, pet bottles, mga plastik, at styrofoam sa mga junk-shop. Ihiwalay ang mga basag na salamin, at mga boteng  babasagin sa isang matibay na lalagyanan upang hindi makasugat ito sa mga palerong  nangongolekta ng basura.

Nakasaad sa RA 9003 ang mga wastong pamamaraan ng pamamahala ng basura, mga programa ng pamahalaan sa pagbabawas ng basura at ang mga alituntunin ng wastong paggamit ng ating mga likas yaman.