Tadek

tadek
Tadek | @atingnayon

Tadek is a traditional Tingguian dance performed in gatherings of social and religious nature. It is also a dance to express jubilation over victories, courtships, marriages, thanksgivings, and other important life milestones.

The dance may be accompanied by music from an ensemble called pinallaiyan or inilaud which consists of flat gongs, or gangsa, and drums or tambor.

Mayaman ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pamanang kultura kung saan kabilang dito ang iba’t ibang koleksyon ng mga katutubong sayaw.

Isa na nga rito ay ang “Tadek”, isang naiibang tradisyunal na sayaw na nagmula sa bayan ng Nueva Era ng lalawigan ng Ilocos Norte.

Hindi lang nagpapaalala ang Tadek sa mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng bawat Tingguian. Naging simbolo rin ang sayaw na ito ng pagkakaisa ng may walong pamayanan ng Tingguian na naninirahan na sa nasabing lugar maging ng una pang panahon bago sumapit ang taong 1572.

Source: Maranan, Edgardo B., Monica P. Consing “Tinguian.” In CCP Encyclopedia of Philippine Art Digital Edition., with contributions from Felicidad A. Prudente and E. Arsenio Manuel/updated by Rosario Cruz- Lucero and Gonzalo A. Campoamor II. Cultural Center of the Philippines, 2020. Accessed July 14, 2021. https://epa.culturalcenter.gov.ph/1/2/2377/

You may want to read: