1st President to hold a SONA at the Batasang Pambansa

president to hold a sona at the batasang pambansa
1st President to hold a SONA at the Batasang Pambansa | Image Credit: @News5AKSYON

 

1st President to hold a SONA at the Batasang Pambansa

Did you know?

President Ferdinand Marcos was the first president to hold a SONA at the Batasang Pambansa in Quezon City in 1978.

Si Presidente Ferdinand Marcos ang unang pangulong nag-SONA sa Batasang Pambansa sa Quezon City noong 1978.

You may want to read: