Indulhensiya

  “Indulhensiya” is the payout given by Filipino Catholics to the frailes to pray for them and to save their soul from hell. At present, it goes through confession  and doing good deeds. Ang Indulhensiya ay ang kabayarang ibinigay ng mga katolikong Filipino sa mga fraile upang ipagdasal sila ng mga ito at iligtas ang kaluluwa mula sa… Read More »

Berto

Habonete

  The Habonete is a fragrant soap that is usually used for bathing. Ang Habonete ay mabangong sabon na karaniwan ay ginagamit panligo.  

Berto

National Museum of the Philippines Planetarium Shows

  The National Museum is pleased to announce the reopening of the National Museum  Planetarium. Exhibition is free but the museum charge for planetarium shows. The National Museum of the Philippines Planetarium Shows cost Php 50.00 for regular viewers Php 30.00 for students with ID Php 40.00 for senior citizens and PWD (persons with disabilities) The National Museum… Read More »

Berto

Jambangan

  Jambangan literraly means “flower vase”. This is what the Malay in Zamboanga called it when they discovered the place filled with flowers. The word Zamboanga came from this word. Ang literal na ibig sabihin ng Jambangan ay “plorera ng bulaklak”. Ito ang itinawag ng mga Malay sa Zamboanga noong nadiskubre nila ang lugar na punong-puno ng bulaklak.… Read More »

Berto

Kidya

  Calamansi which is native to the Philippines is called Kidya in Baler, Aurora. Kidya is often seen in Baler restaurants and eateries, where tasty cold calamansi juice is good to drink after surfing. Ang Kidya ay tawag sa kalamansi sa Baler, Aurora. Ang Kidya ay madalas nakikita sa mga kainan sa Baler, kung saan masarap na inumin ang… Read More »

Berto