Palendag

Palendag
Palendag | @damakolahiko

The palendag is the largest of three bamboo flutes originating from Maguindanao, and its sound has been described as melancholy and haunting.

Dahil sawi sa pag-ibig,
tuloy-tuloy ang luha
ng dalagang manghahabi –
nabutas ang gamit na kawayan
at naging palendag, tunog ng pighati.

You may want to read: