Mangechay ‘Great Elder” Kapampangan Region

mangechay
Mangechay ‘Great Elder” Kapampangan Region | Image Source: @Lahi_PH

Mangechay is the equivalent of Bathala in the myth of the Kapampangan.

He is known as a weaver, it is said that the sky is his masterpiece and the starlight is caused by small holes in his weave. He leads the universe for millennia. (Kapampangan Mythology)

Siya ang katumbas ni Bathala sa mitolohiya ng mga Kapampangan.

Kilala bilang tagahabi, sinasabing ang kalangitan ang kanyang obra maestra at ang
liwanag ng mga bituin ay sanhi ng mga maliliit na butas sa kanyang habi. pinamumunuan niya ang sansinukob sa loob ng maraming milenya.