Jambangan

jambangan
Jambangan | Lahi Philippines

 

Jambangan literraly means “flower vase”. This is what the Malay in Zamboanga called it
when they discovered the place filled with flowers. The word Zamboanga came from this
word.

Ang literal na ibig sabihin ng Jambangan ay “plorera ng bulaklak”. Ito ang itinawag ng mga
Malay sa Zamboanga noong nadiskubre nila ang lugar na punong-puno ng bulaklak. Dito
nagsimula ang salitang Zamboanga.