Padre Sibyla

padre sibyla
Padre Sibyla | Image Credit: @Lahi_PH

 

Padre Sibyla (Father Sibyla) is the parish priest of Binondo. He was a former teacher of Crisostomo Ibarra.

He is smart and liberal, seeing the mistakes that the Spaniards make against the Filipino natives but he prefers to be silent for his own good. (history)

Si Padre Sibyla ay kura paroko ng Binondo. Siya ay dating guro ni Crisostomo Ibarra.

Siya ay matalino at liberal, nakikita ang mga kamaliang ginagawa ng mga Kastila sa mga katutubo ngunit mas pipiliin niyang tumahimik para sa ikabubuti ng sarili.