Binakol Weaving

binakol weaving
Binakol | @atingnayon

Binakol Weaving

Binakol Meaning

Binakol is a blanket with white, blue, and red geometric patterns from the Tinguian/Itneg in Abra and Ilocos.

Kilala ang mga Itneg para sa kanilang saligutgot na kayong hinabi. Ang binakol ay isang kumot na may disenyong naglalakip ng mga harayang pangmata na may puti, bughaw, at pulang disenyong geometriko na mula sa mga Tinguian/Itneg sa Abra at Ilocos.

You may want to read: