Fantoche

fantoche
Fantoche | @museomuntinlupa

Also called talsok and tusok, Fantoche is a “U” shaped hair accessory. It is a silver clamp with small points.

Fantoches are usually decorated with gold, small pearls, or crystal. It is attached to the clamp with a spring that gives it a heart-shaped illusion.

Tinatawag din na talsok at tusok, ang Fantoche ay isang aksesorya pang-buhok na may hugis na “U”. Ito ay pilak na pang-ipit na may maliliit na tulis.

Ang mga Fantoche ay karaniwang may dekorasyon na ginto, malilit na perlas, o bubog. Idinudugtong ito sa pang-ipit gamit ang spring na nagbibigay rito ng ilusyon na hugis-puso.

Source: Gonzales, G., Higgins, M. (2015). “Fashionable Filipinas: An Evolution of the Philippine National Dress in Photographs 1860-1960”. Slim’s Legacy Project, Inc. Suyen Corporation Inc.

Bernal, S., Encanto, R. (1992). “Patterns for the Filipino Dress From the Traje de Mestiza to the Terno (1890s-1960s)”. Cultural Center of the Philippines.

—–
Sa pamamagitan ng Museo ng Muntinlupa at UP College of Home Economics Costume Museum, ang glosaryong ito ay magtatampok ng iba’t ibang kasuotang Pilipino, magmula sa aksesorya ng ulo hanggang sa saplot sa paa.

Art by Andrei Mendiola
Graphics by Xena Cabahug
Research by China Ho, Dan Racca, and Sophia Luces
Text by Angelene Payte

You may want to read: