Mapulon, God of Seasons

mapulon god of seasons

Mapulon is Lakapati’s husband, considered to be one of the most beautiful deities. Known as a god of health, he manipulates the weather to grow medicinal plants to give to the sick.

According to the stories, Mapulon had long been courting Lakapati before he got her love. He was the reason why the ancient Filipinos courted their beloved since ancient times. (Filipino Mythology)

Asawa ni Lakapati, itinuturing siyang isa sa pinakamabait na diwata. Kilala rin bilang diwata ng kalusugan, minamanipula niya ang panahon upang magpatubo ng mga halamang gamot para ibigay sa mga may sakit.

Ayon sa mga kwento, matagal na niligawan ni Mapulon si Lakapati bago niya nakuha ang pag-ibig nito. Siya umano ang dahilan kung bakit sinusuyo ng mga sinaunang Filipino ang kanilang mga iniirog mula pa man noong unang panahon.(mitolohiyang Filipino)

2 thoughts on “Mapulon, God of Seasons”

  1. I hope any of the networks in the Philippines make the younger ones be aware that we have a rich literature through the creating movie animations of each story of Philippine Folktale

Comments are closed.