Mga Alagad ni Sitan (Sitan’s Disciples)

alagad ni sitan (sitan's disciples)
Mga Alagad ni Sitan (Sitan’s Disciples) | Image Source: @Lahi_PH

 

Mga Alagad ni Sitan

Sitan’s Disciples (Filipino mythology)

  • Healer/Killer (Manggagaway)
  • Homewrecker (Mansisilat)
  • Most Powerful Witch (Mangkukulam)
  • Shapeshifter (Hukluban)

Healer – the healer can extend or shorten your life with her magical baton.

Homewrecker – the homewrecker often pretends to be an old lady to get into the house and destroy the good relationships of couples.

Witch – the witch put fires in his victim’s house. Once the fire is quickly put down,
the witch will die quickly.

Shapeshifter – the shapeshifter is capable of hurting anyone by means of the word only.

Manggagaway – Kaya niyang pahabain o paikliin ang iyong buhay gamit ang kanyang
mahiwagang baton.

Mansisilat – Madalas na nagpapanggap bilang matandang manlilinos upang makapasok sa mga bahay at makapanira ng mga relasyon ng mag-asawa.

Mangkukulam – Sinisilaban ng apoy ang bahay ng kanyang biktima. Kapag mabilis na naapula ang apoy, mabilis din siyang mamatay.

Hukluban – Kayang manakit ng kahit na sino sa pamamagitan lamang ng salita.

You may want to read: