Sisa

Sisa is a loving mother of Basilio and Crispin. Being crazy, she can not afford to protect her children from the beatings of her spouse. Si Sisa ay mapagmahal na ina nina Basilio at Crispin. Baliw, hindi niya kayang protektahan ang mga anak sa pambubugbog ng asawa.

Donya Victorina

  Donya Victorina pretends to be a Spanish Mestiza with thick makeup on the face while trying to speak fluent Spanish. She is a rival of Donya Consolacion. Si Donya Victorina ay nagpapanggap na mestisang Kastila na madalas ay maraming kolorete sa mukha habang nagsasalita ng pilipit na Espanol. Siya ay karibal ni Donya Consolacion. … Read more

Basilio at Crispin

Basilio and Crispin are the children of Sisa. They are altar boys and bell-ringers. They represent the innocent and the childlike in society. Si Basilio at Crispin ay mga anak ni Sisa. Sila ay mga sakristan at tagatugtog ng kampana. Sila ay kinatawan ng mga walang malay at inosente sa lipunan. You may want to … Read more

Anitun Tabu (Goddess of the Wind and Rain)

Anitun Tabu is also called Anitun Tauo in Zambales. It is said that she had a very high position among the gods but she was demoted in her rank due to excess arrogance. (Filipino mythology) Si Anitun Tabu ay tinatawag din na Anitun Tauo sa Zambales. Sinasabing dating mataas ang posisyon niya sa mga diyos … Read more

Doroteo Jose

Doroteo Jose LRT Station is located between Bambang LRT Station and Carriedo LRT Station. This LRT station was named after Doroteo Jose. Doroteo Jose is a patriot. He was punished by the Spaniards for organizing a group to push for the ouster of a corrupt archbishop. Si Doroteo Jose ay isang bayani. Siya ay pinarusahan … Read more