Turismong Pangkultura at Pang-pamana

Turismong Pangkultura at Pang-pamana
Turismong Pangkultura at Pang-pamana | @rebirth.manila

Turismong Pangkultura at Pang-pamana (Cultural and Heritage Based Tourism)

A type of tourism activity in which the visitor’s essential motivation is to learn, discover, experience, and consume the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourist destination.

Isang uring gawaing panturismo kung saan ang pangunahing pakay ng isang bisita ay matutunan, matuklasan, maranasan, at manamnam ang materyal at di-materyal na atraksyon/produktong pangkultura sa isang panturismong destinasyon.

Pinagmulan: @rebirth.manila

Mungkahing Basahin: