Apung Malyari

apung malyari
Apung Malyari | Image Source: @Lahi_PH

Apung Malyari is the goddess of the moon and ruler of the eight rivers.

Apung Malyari is a mortal enemy of Aring Sinukuan. She is the keeper/guardian of Mount Pinatubo. (Filipino Mythology)((Kapampangan Mythology)

Apung Malyari is the equivalent of Mayari in tagalong stories.

Si Apung Malyari ay mortal na kaaway ni Aring Sinukuan. Siya ang tagapagbantay ng Mount Pinatubo.

Katumbas ni Mayari sa mga kwentong Tagalog.