Badju

badju
Badju| @museomuntinlupa

Badju is a type of garment used by the ethnolinguistic groups of Tausug and Yakan. It has narrow sleeves and gold, silver, and bronze buttons, used by both men and women.

Baju Melayu is a traditional garment that originally originated in Malacca. It is also used in the countries of Brunei, Malaysia, Singapore, parts of Indonesia, and the southern Philippines. Badjuh Lapih (men’s upper garment) and Badju Lapi (women’s upper garment) are usually worn in Sawal, a pair of briefs made of Yakan cloth and with vertical designs. After that, it will be overwritten by Pinalantupan.

The gold buttons on the badju are called “batawi”. Its number and size serve as a symbol of the state in society.

Ang Badju ay isang uri ng kasuotan na ginagamit ng mga etnolinggwistikong grupo ng Tausug at Yakan. Ito ay may makipot na manggas at mga ginto, pilak, at tansong butones, na ginagamit ng mga lalaki at babae.

Ang Baju Melayu ay isang tradisyunal na kasuotan na orihinal na nagmula sa Malacca. Ginagamit din ito sa mga bansa ng Brunei, Malaysia, Singapore, ilang parte sa Indonesia, at katimugang Pilipinas. Karaniwang itiniterno ang Badjuh Lapih (pang-itaas na damit panlalaki) at Badju Lapi (pang-itaas na damit ng pambabae) sa Sawal, isang pares ng salawal na gawa sa tela ng Yakan at may mga patayong disenyo. Pagkatapos nito ay saka ito papatungan ng Pinalantupan.

Tinatawag namang “batawi” ang mga gintong butones sa badju. Ang bilang at laki nito ay nagsisilbing simbolo ng estado sa lipunan.

Source: Koh, J. Baju kurong. Singapore Infopedia. Retrieved from https://eresources.nlb.gov.sg/…/SIP_2013-09-06_173434…

Pasilan, E. (2011). The Yakans Of Lamitan, Basilan and The Evolution of their Traditional Costumes. Agham Tao, Volume 20. Retrieved from https://pssc.org.ph/…/4-The%20Yakans%20of%20Lamitan…

—–
Sa pamamagitan ng Museo ng Muntinlupa at UP College of Home Economics Costume Museum, ang glosaryong ito ay magtatampok ng iba’t ibang kasuotang Pilipino, magmula sa aksesorya ng ulo hanggang sa saplot sa paa.

Art by Andrei Mendiola
Graphics by Xena Cabahug
Research by China Ho, Dan Racca, and Sophia Luces
Text by Angelene Payte

You may want to read: