Irish Magno

irish magno
Irish Magno | @psc_gov (Philippine Sports Commission)

Irish Magno

Irish Magno is the first Filipina boxing qualifier for the 2021 Tokyo Olympics.

Sa mga kababaihan, ipagpatuloy lang natin ang pagbibigay karangalan sa ating bansa lalong lalo na sa larangan ng sports.

You may want to read: