On this day, July 7

july 7
July 7, Founding of Katipunan | @DTCAM_

On this day, July 7

Today in history: 129th Anniversary of the Founding of Katipunan (K.K.K.)

On its 129th Anniversary, we celebrate the Founding of the Katipunan and give thanks to our forefathers who ensured the freedom of today.

“Sa buong kasaysayan ng ating minamahal na bansa, ang pinakamahalagang regalo sa atin ay ang ating kalayaan”

You may want to read: