Libulan, God of the Moon, Patron God of Homosexuality

libulan
Libulan, God of the Moon, Patron God of Homosexuality | Lahi

According to other stories, Sidapa (God of Death) was attracted to the beauty of the moon. He courted him without thinking that they belong to the same-sex. It is said that until now they are still together and happy living in Mt.Madjaas in Panay. (Filipino Mythology)

Ayon sa ibang kwento, naakit ng kagandahan ng buwan si Sidapa (Diyos ng Kamatayan). Niligawan niya ito nang hindi iniisip na pareho ang kanilang kasarian. Sinasabing hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila at masayang naninirahan sa Mt.Madjaas sa Panay.

You may want to read: