LTO has a new robotic equipment to make license plates

Take a look at the modern Land Transportation Office (LTO) robotic equipment used in the manufacture of vehicle license plates in the LTO plate-making facility in Quezon City.(DOT)

 

lto robotic equipment
Department of Transportation

 

Seven hundred (700) plates per hour can be produced by IDeROBOT, which now brings faster, more systematic and more secure plate making. It is estimated that over 5,600 plates will be produced at an 8-hour shift per day.

LTO chief Assistant Secretary Edgar Galvante also visited the self-renewal kiosk that was also seen in various malls nationwide. This self-renewal kiosk is expected to help speed up the license renewal process.

Tingnan ang makabagong robotic equipment ng Land Transportation Office (LTO) na ginagamit sa pag-manufacture ng vehicle license plates sa LTO plate-making facility sa Quezon City.

Pitong daang (700) plaka kada oras ang kayang i-produce ng IDeROBOT, na ngayo’y nagdudulot ng mas mabilis, mas sistematiko at mas ligtas na paggawa ng plaka. Tinatayang aabot sa mahigit 5,600 plaka ang maipo-produce sa isang 8-hour shift kada araw.

Binisita rin ni LTO chief Assistant Secretary Edgar Galvante ang self-renewal kiosk na makikita na rin sa iba’t ibang malls sa buong bansa. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapabilis ng proseso sa renewal ng lisensya.

 

You may want to read: