Pambansang Laro ng Pilipinas

pambansang laro ng pilipinas
Pambansang Laro ng Pilipinas | Chakra Khan (@wenluv)

Pambansang Laro ng Pilipinas

Arnis was developed by the indigenous populations of the Philippines, who used an assorted range of weaponry for combat and self-defense. Encompassing both simple impact and edged weapons, arnis traditionally involved rattan, swords, daggers, and spears.

Arnis is otherwise known as eskrima, kali, and garrote, and by even more names in different Filipino regional languages. Although Spanish influence had a pacifying effect on Filipino martial culture, the original warrior ethos has persisted and remains on the fringes of the art.

Like all martial arts, arnis is primarily defensive, encompassing hand-to-hand combat, grappling, and disarming techniques. However, the fighting style also includes the use of bladed weapons and sticks, in addition to improvised weapons. A baton-like cane is the primary melee tool employed and the weapon used in officiated arnis competitions.

Ang Arnis, kilala rin bilang Eskrima, Kali, Garrote at iba pang pangalan sa iba’t ibang wikang rehiyonal, tulad ng Pananandata sa Tagalog; Pagkalikali, Ibanag; Kabaraon at Kalirongan, Pangasinan; Kaliradman, Bisaya; at Didja, Ilokano, ay isang katutubong Filipino martial art at sport na nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng indayog at umiikot na paggalaw, na sinasabayan ng paghampas, pagtarak at pagsalag na mga pamamaraan para sa depensa at opensa.

Ito ay kadalasang ginagawa sa paggamit ng isa (1) o dalawang (2) patpat o anumang katulad na kagamitan o gamit ang mga kamay at paa na ginagamit din para sa paghampas, pagharang, pagsasara at pakikipagbuno, gamit ang parehong prinsipyo tulad ng sa mga tungkod.

Ang Arnis ay idineklara bilang Pambansang Laro at Pananandata noong Disyembre 11, 2009 sa pamamagitan ng Republic Act 9850 na nilagdaan ni Pres. Gloria Macapagal-Arroyo. Ayon sa R.A. 9850, ang opisyal na pagpapatibay ng arnis bilang pambansang laro at pananandata ay dapat ipahayag sa pamamagitan ng paglalagay ng simbolo ng arnis sa opisyal na selyo ng Philippine Sports Commission at sa pamamagitan ng paggawa nito bilang unang kompetisyon na lalaruin ng mga kalahok na koponan sa unang araw sa taunang Palarong Pambansa. Ang Philippine Sports Commission ang nangunguna sa ahensya na magpapatupad ng mga probisyon ng Batas na ito.

You may want to read: