Patrocinio Gamboa | Heroine of Jaro

 

patrocinio gamboa
Patrocinio Gamboa | Heroine of Jaro | Lahi Philippines

 

Patrocinio Gamboa was one of the first members of the Philippine revolution
in the Visayas.

 

He was involved by helping in the treatment of injured members of the revolution
and helped in fund raising and medicine procurement for the revolutionary.

Isa sya sa mga unang miyembro ng rebolusyon sa Bisayas, kung saan tumulong
sya sa paggamot ng mga sugatan at pagkalap ng pondo at gamot para sa mga
rebolusyonaryo.

 

One of his most popular contribution is to bring a replica of the flag of
the Philippines in Santa Barbara despite the severe surveillance and guard of
the Spaniards.

Isa sa kanyang pinakatanyag ng kontribusyon ay ang pagdadala ng replika ng
bandila ng Filipinas sa Santa Barbara sa kabila ng matinding pagbabantay ng
mga Espanyol.