Patrocinio Gamboa | Heroine of Jaro

patrocinio gamboa
Patrocinio Gamboa | Heroine of Jaro | Lahi Philippines

Patrocinio Gamboa was one of the first members of the Philippine revolution in the Visayas.

He was involved by helping in the treatment of injured members of the revolution and helped in fundraising and medicine procurement for the revolutionary.

Isa sya sa mga unang miyembro ng rebolusyon sa Bisayas, kung saan tumulong sya sa paggamot ng mga sugatan at pagkalap ng pondo at gamot para sa mga rebolusyonaryo.

One of his most popular contributions is to bring a replica of the flag of the Philippines to Santa Barbara despite the severe surveillance and guard of the Spaniards.

Isa sa kanyang pinakatanyag ng kontribusyon ay ang pagdadala ng replika ng bandila ng Filipinas sa Santa Barbara sa kabila ng matinding pagbabantay ng mga Espanyol.