Stunting in the Philippines

stunting in the philippines
Stunting in the Philippines | @chrgovph

 

Stunting in the Philippines

Did you know?

Did you know that the Philippines is one of the most stunted children in the world? Stunting occurs due to malnutrition. In the Philippines, 1 in 3 youths between 0-5 years old is stunted.

Alam niyo ba na ang Pilipinas ay nabibilang sa isa sa mga pinakamadaming stunted children sa mundo? Ang stunting o pagkabansot ay nangyayari dahil sa malnutrisyon. Dito sa Pilipinas, 1 sa 3 kabataan na nasa pagitan ng 0-5 years old ay bansot.

You may want to read: