Category Archives: Government

The Longest State of the Nation Address

  The Longest State of the Nation Address (SONA) Did you know? President Ferdinand Marcos’ SONA in 1969 had a word count of 29,335 – the longest in history. Ang SONA ni Presidente Ferdinand Marcos noong 1969 ay may word count na 29,335 – ang pinakamahaba sa kasaysayan.  

1st President to hold a SONA at the Batasang Pambansa

  1st President to hold a SONA at the Batasang Pambansa Did you know? President Ferdinand Marcos was the first president to hold a SONA at the Batasang Pambansa in Quezon City in 1978. Si Presidente Ferdinand Marcos ang unang pangulong nag-SONA sa Batasang Pambansa sa Quezon City noong 1978. You may want to read: The Longest State… Read More »

SONA was held every September 21 at one time

  SONA was held every September 21 at one time Did you know? From 1973 to 1977, the State of the Nation Address (SONA) was held on the anniversary of the official declaration of Martial Law on September 21. Mula 1973 hanngang 1977, isinagawa ang SONA sa anibersaryo ng opisyal na deklarasyon ng Martial Law tuwing September 21.… Read More »

President who delivered SONA while sick

  Philippine President who delivered SONA while sick On January 23, 1950, President Elpidio Quirino gave a SONA via radio broadcast while recovering from Johns Hopkins Hospital in Baltimore, Maryland, USA. Noong January 23, 1950, nag-SONA si President Elpidio Quirino via radio broadcast habang nagpapagaling sa sakit sa Johns Hopkins Hospital sa baltimore, Maryland sa Amerika. You may… Read More »

President who delivered only one SONA

  Philippine President who delivered only one SONA Did you know? President Sergio Osmeña delivered only one State of the Nation Address (SONA) held in 1945. Isang SONA lang ang na-deliver ni President Sergio Osmena na ginanap noong 1945. You may want to read: SONA Philippine President who delivered SONA while sick