Donya Victorina

donya victorina
Donya Victorina | Lahi

 

Donya Victorina pretends to be a Spanish Mestiza with thick makeup on the face while trying to speak fluent Spanish. She is a rival of Donya Consolacion.

Si Donya Victorina ay nagpapanggap na mestisang Kastila na madalas ay maraming kolorete sa mukha habang nagsasalita ng pilipit na Espanol. Siya ay karibal ni Donya Consolacion.