Dumangan (God of Good harvest)

dumangan
Dumangan (God of Good harvest) | Lahi

 

In the culture of Zambales, Dumangan is the reason for a good harvest of rice. He is the
husband of Idianale, the goddess of labor and good deeds, and both live in the sky.

Sa kultura ng Zambales, Si Dumangan ang dahilan ng magandang ani ng bigas. Asawa siya
ni Idianale at pareho silang nakatira sa kalangitan. (Mitolohiyang Filipino)