Maria Clara

By | February 12, 2019
maria clara

Maria Clara | Lahi 

 

Maria Clara is the girlfriend of Crisostomo Ibarra. She is said to be the most beautiful woman in San Diego. Gentle and conservative, today’s big debate is whether Maria Clara still represent the chaste Filipino woman.

Si Maria Clara ay kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Sinasabing siya ang pinakamagandang babae sa San Diego. Mahinhin at konserbatibo , malaking debate ngayon kung si Maria Clara pa nga ba ang kumakatawan sa dalagang Filipina.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.