Maria Clara

maria clara
Maria Clara | @lahiph

Maria Clara is the girlfriend of Crisostomo Ibarra. She is said to be the most beautiful woman in San Diego. Gentle and conservative, today’s big debate is whether Maria Clara still represents the chaste Filipino woman.

Si Maria Clara ay kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Sinasabing siya ang pinakamagandang babae sa San Diego. Mahinhin at konserbatibo , malaking debate ngayon kung si Maria Clara pa nga ba ang kumakatawan sa dalagang Filipina.

You may want to read: