Maria Clara

By | February 12, 2019
maria clara

Maria Clara | Lahi 

 

Maria Clara is the girlfriend of Crisostomo Ibarra. She is said to be the most beautiful woman in San Diego. Gentle and conservative, today’s big debate is whether¬†Maria Clara still represent the chaste Filipino woman.

Si Maria Clara ay kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Sinasabing siya ang pinakamagandang babae sa San Diego. Mahinhin at konserbatibo , malaking debate ngayon kung si Maria Clara pa nga ba ang kumakatawan sa dalagang Filipina.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.