Padre Salvi

padre salvi
Padre Salvi | Lahi

 

Padre Salvi is a parish priest of San Diego. The picture of the conspirator, he is able to spin and manipulate anyone. She has a secret admiration for Maria Clara.

Si Padre Salvi ay kura paroko ng San Diego.Larawan ng konspirador, kayang paikutin at manipulahin ang kahit sino. Mayroon siyang lihim na pagtingin kay Maria Clara. (noli me tangere)