Pilosopo Tasyo

pilosopo tasyo
Pilosopo Tasyo | Image Credit: @Lahi_PH

 

Philosopher Tasyo is crazy for the uninitiated or ignorant but very smart for those who know him.  Live alone and spend his time reading books.

Si Pilosopo Tasyo ay baliw para sa mga hindi nakakaintindi, matalino para sa mga mas nakakakilala. Mag-isang namumuhay at iginugugol ang oras sa pagbabasa ng aklat.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.