Anitun Tabu (Goddess of the Wind and Rain)

anitun tabu
Anitun Tabu | Lahi

 

Anitun Tabu is also called Anitun Tauo in Zambales. It is said that she had a very high position among the gods but she was demoted in her rank due to excess arrogance.(Filipino mythology)

Si Anitun Tabu ay tinatawag din na Anitun Tauo sa Zambales. Sinasabing dating mataas ang posisyon niya sa mga diyos ngunit ibinaba ang kanyang ranggo dahil sa labis na kayabangan.(mitolohiyang Filipino)

 

2 Comments