Back to bakUNA (una sa lahat, bakuna)

back to bakuna
Back to Bakuna

Join free vaccination from July to September 2019 with the public school.

This month from July to September 2019 the DOH with DepEd will resume and
encourage all parents, teachers, and local governments to participate in free
immunization of students in public schools.

Kindergarten to grade 7: Measles vaccine

Grade 1 and Grade 7: Diphtheria Vaccine

Makiisa sa libreng pagbabakuna mula buwan ng Hulyo hanggang Setyembre 2019 sa mga pampublikong paaralan.

Ngayong buwan ng Hulyo hanggang Setyembre 2019 ang DOH kasama ang DepEd ay muling  hinihikayat ang lahat ng magulang, guro at lokal na pamahalaan na makiisa sa libreng pagbabakuna ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan.

Back to BakUNA, una sa lahat bakuna!

Kindergarten hanggang grade 7: Bakuna laban sa tigdas

Grade 1 at Grade 7: Bakuna laban sa Diphtheria

You may want to read: