Common diseases every summer in the Philippines

By | April 17, 2019

 

This summer, common diseases are easy to contract or to catch. Be aware of possible illness so that it can be avoided.

Our eyes are sensitive especially this summer.

The following are the common diseases every summer in the Philippines

Stomach Ailments and Diarrhea

stomach ailments and diarrhea

Stomach Ailments | Image Source: PIA Central Visayas

 

Mga karaniwang sakit tuwing tag-init

Ngayong tag-init, uso rin ang sakit. Maging aware sa mga posibleng sakit upang ito ay maiwasan.

Sensitibo ang ating mga mata lalo na ngayong tag-init.

Mga karaniwang sakit tuwing tag-init:

  • Sore Eyes
  • Ubo at Sipon
  • Pagtatae
  • Sunburn
  • Galis Aso
  • Kagat ng Aso at Pusa

For DOH inquiry, You may inquire at 711-1001, or 711-1002.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.