Common diseases every summer in the Philippines

common diseases every summer
DOH

 

This summer, common diseases are easy to contract or to catch. Be aware of possible illness so that it can be avoided.

Our eyes are sensitive especially this summer.

The following are the common diseases every summer in the Philippines

 • Sore Eyes
 • Cough and Cold
 • Diarrhea
 • Sunburn
 • Skin Disease
 • Dog Bite and Cat Bite

Stomach Ailments and Diarrhea

stomach ailments and diarrhea
Stomach Ailments | Image Source: PIA Central Visayas

 

Mga karaniwang sakit tuwing tag-init

Ngayong tag-init, uso rin ang sakit. Maging aware sa mga posibleng sakit upang ito ay maiwasan.

Sensitibo ang ating mga mata lalo na ngayong tag-init.

Mga karaniwang sakit tuwing tag-init:

 • Sore Eyes
 • Ubo at Sipon
 • Pagtatae
 • Sunburn
 • Galis Aso
 • Kagat ng Aso at Pusa

For DOH inquiry, You may inquire at 711-1001, or 711-1002.