Santiago Alvarez | Kidlat ng Apoy

By | November 21, 2018
santiago alvarez

Santiago Alvarez | Kidlat ng Apoy | Lahi Philippines

 

Santiago Alvarez “Kidlat ng Apoy” is known in Cavite for his bravery after he leads
many battles in the province which include the “Battle of Dalahican”,
the first great victory of the Filipinos against the Spaniards.

Kilala sya sa Cavite sa kanyang katapangan matapos niyang pangunahan ang
maraming laban ng katipunan sa probinsya kabilang dito ang Battle of Dalahican, ang unang malaking tagumpay ng mga Filipino laban sa mga Espanyol.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.