First Filipino Hero | Lapu-Lapu

first filipino hero
The First Filipino Hero | Lapu-Lapu | Lahi Philippines

The first Filipino hero is Lapu-Lapu.

Lapu-Lapu was the first Filipino to fight colonization after he and his men blocked Magellan’s fleet in the Battle of Mactan in 1521.

This event consequently, delayed the occupation of the Philippines by Spain for more than 40 years.

Siya ang unang Filipino na nilabanan ang kolonisasyon matapos nilang harangin ang armada ni magellan sa battle of mactan noong 1521. Dahil dito, naantala ang pananakop ng mga espanol ng mahigit 40 taon.

Pursuant to RA No. 114040, April 27 is a special working holiday nationwide and a special non-working holiday for Lapu-Lapu City in Cebu.

This commemorates the victory of Lapu-Lapu and his men over the Spaniards during the Battle
of Mactan on April 27, 1521.

You may want to read: